Toekomst van Werk


Verschillende trends spelen een belangrijke rol als motor achter de transitie van werk. Onze maatschappij verandert; we zien trends als veranderende sociale behoeften, vergrijzing en een groeiende tweedeling. Maar ook de wereld om ons heen verandert; technologische ontwikkelingen en klimaatverandering liggen deels buiten onze invloed, maar hebben wel een directe impact hebben op ons dagelijks leven. Bovendien verandert ons sociale contract; de balans tussen vrije tijd en werk verschuift, net als de verdeling van inkomen, kennis en macht.


De transitie van werk is niet eenduidig en veranderingen bevinden zich in uiteenlopende stadia. Sommige contouren tekenen zich al min of meer af, van andere ontwikkelingen zijn op dit moment alleen eerste signalen te zien; een indicatie van een mogelijke ontwikkeling of eerste tekenen van toenemende waarden, waarvan we aannemen dat zij relevant zijn voor de transitie van werk en een impact hebben op de ruimtelijke planning. Naar aanleiding van de voorstudie zijn op basis van diverse signalen zes toenemende waarden geformuleerd, die het verdienen om hun betekenis in de praktijk te onderzoeken.


 Voor deze studie is een reeks van gerenommeerde experts ge├»nterviewd. Vanuit hun kennis en expertise hebben zij meegedacht over de mogelijke ruimtelijke impact van de transitie van werk. Hun uitspraken over verwachte ontwikkelingsrichtingen helpen om vroegtijdig vraagstukken te signaleren die nog niet op de huidige maatschappelijke en politieke radar staan.