De transitie van werk verandert ons leven. Dat is nadrukkelijk ook een ruimtelijke opgave.

Download nu de MensenWerk publicatie. 

 

De toekomst van werk 

Het werklandschap verandert in hoog tempo. Er wordt zelfs gesproken over een nieuwe industriële revolutie, met flexibilisering, democratisering en robotisering als kernwoorden. Technologische en sociale innovaties vragen om aanpassingsvermogen, terwijl alles om ons heen op zo'n hoog tempo verandert, dat het bijna ongrijpbaar is. De toekomst wordt steeds minder voorspelbaar. Eigenlijk is er maar één zekerheid. En dat is continue verandering.

trends 2_de wereld om ons heen verandert.jpg

Werk & Ruimte

Met deze transitie van werk zijn niet alleen economische of sociale vragen gemoeid, ook ruimtelijke opgaven spelen een grote rol. De ruimte en de ruimtelijke planning veranderen langzamer dan het gebruik ervan. Dus dreigt het gevaar dat ze achter komen te liggen op de snelle ontwikkelingen in de economie en technologie. Toch is er nog weinig aandacht voor de ruimtelijke impact van de transitie van werk.

“Hoe geven we 'ruimte' aan de toekomst van werk?”

 

Stedenbouwkundig bureau The Spontaneous City International heeft daarom samen met partners het MensenWerk onderzoek geïnitieerd, gericht op de ruimtelijke impact van de werktransitie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het onderzoek is een zoektocht naar de toekomst van stedelijk leven en planning voor het onbekende. De centrale vraag is niet zozeer wat de exacte programmering van de toekomstige stedelijke gebieden in de MRA zou moeten zijn, maar: Hoe geven we 'ruimte' aan de toekomst van werk, in de gebiedsontwikkeling van nu?

Screen Shot 2017-11-29 at 16.15.27.png

Uitdagingen

We hebben vijf uitdagingen geformuleerd voor iedereen die werkt aan de toekomst van werk en ruimte in de stedelijke regio. Deze uitdagingen lopen als een rode draad door het MensenWerk onderzoek en krijgen een directe invulling bij de bevindingen van de onderzoekslocaties. Sommige uitdagingen zouden open deuren moeten zijn, maar in de dagelijkse praktijk blijken ze vaak nog gesloten.

Screen Shot 2018-06-27 at 11.23.45.png

Onderzoeks
locaties

Hoe creëer je nu raamwerken om straks een goed gemengd stedelijk leefmilieu te laten ontstaan? Hoe bied je ruimte aan trends en waarden van de toekomst? Op verschillende onderzoekslocaties in de MRA zijn in multi-stakeholder werksessies antwoorden gezocht voor deze ruimtelijke vraagstukken, en koppelingen gemaakt naar de vijf eerder genoemde uitdagingen. 

“Hoe creëer je nu raamwerken om straks een goed gemengd stedelijk leefmilieu te laten ontstaan?”

 

Het gesprek rondom de tafel tussen de verschillende stakeholders is dus niet alleen waardevol voor de ontwikkeling van dat gebied, de uitkomsten zijn algemene lessen voor MensenWerk. Ze helpen ons om gezamenlijk een inclusieve en veerkrachtige stadsregio te creëren, waarin ruimtelijke planning en gebiedsontwikkeling een anker vormen om houvast en zekerheid te bieden voor een onvoorspelbare en onvoorstelbare toekomst.


MensenWerk_Onderzoekslocaties.jpg

 

De MensenWerk publicatie is nu voor iedereen beschikbaar.

Download de PDF hier

 
 

Sponsoren logos.jpg