Interviews


 
Interviews_1e ronde.jpg

Het ' House of Skills ' is opgericht na de constatering dat de mismatch tussen de vraag van werkgevers en de vaardigheden van de middelbaar opgeleide beroepsbevolking groeit. 

Het 'House of Skills' is opgericht na de constatering dat de mismatch tussen de vraag van werkgevers en de vaardigheden van de middelbaar opgeleide beroepsbevolking groeit. 

annelies spork - house of skills (ez Amsterdam)
 


"Monofunctionele traditionele bedrijventerreinen zullen verdwijnen (m.u.v. gevallen met risico's of heftige milieuhinder). Multifunctionele gebieden met o.a. ook opleiding op het terrein zijn de toekomst."


Frans Kalshoven is directeur van de  Argumentenfabriek . De Argumentenfabriek helpt mensen en organisaties helder denken door structuur en consistentie aan te brengen, bijvoorbeeld met behulp van denksessies en apps. 

Frans Kalshoven is directeur van de Argumentenfabriek. De Argumentenfabriek helpt mensen en organisaties helder denken door structuur en consistentie aan te brengen, bijvoorbeeld met behulp van denksessies en apps. 

Frans kalshoven - de argumentenfabriek


"De huidige structuur van een mensenleven; leren - werken - rusten, is aan het veranderen. Een optimale inrichting van het leven, met een goede balans, biedt meerdere opties. Door de fasen meer te spreiden zal de productiviteit en groei toenemen. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van leven."

"Door de triomf van de stad neemt de druk op de ongedeelde stad toe. Dat stelt ons voor de vraag of we een sociale stad willen blijven. Kan je de meest innovatieve, succesvolle en sociale stadsregio zijn?"


De  SADC  is opgericht in 1987 door vier gelijkwaardige aandeelhouders: gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en de Schiphol groep. Doel is het ontwikkelen van (inter)nationaal toegankelijke, competitieve bedrijfslocaties in de logistieke west-as corridor in de MRA. 

De SADC is opgericht in 1987 door vier gelijkwaardige aandeelhouders: gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en de Schiphol groep. Doel is het ontwikkelen van (inter)nationaal toegankelijke, competitieve bedrijfslocaties in de logistieke west-as corridor in de MRA. 

Jeanet van antwerpen - schiphol area development company (sadc)


 

"Het idee van bedrijventerreinen met werknemers is achterhaald. We moeten denken in werkmilieus met bewoners. Arbeidskrachten zijn de bewoners van een werkmilieu."

"Een goed ruimtelijk raamwerk is een basisvoorwaarde voor toekomstbestendigheid."

 


Sinds september 2015 is Prof. Kremer bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA. Sinds 2004 is zij werkzaam als onderzoeker bij de WRR, waar zij betrokken was bij verschillende publicaties, zoals de 'De robot de baas' (2015) en 'Voor de zekerheid' (2017).      

Sinds september 2015 is Prof. Kremer bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA. Sinds 2004 is zij werkzaam als onderzoeker bij de WRR, waar zij betrokken was bij verschillende publicaties, zoals de 'De robot de baas' (2015) en 'Voor de zekerheid' (2017).

 

 

 

Monique kremer - uva/wrr
 

"Het verlangen naar zekerheid is menselijk. Met zekerheid durven mensen belangrijke levenskeuzes te maken en risico's te nemen, zoals het opzetten van een onderneming, het wisselen van baan, of het krijgen van kinderen. We moeten streven naar meer dynamische en passende manieren om bestaanszekerheid te bieden."

"Flexibilisering kent twee kanten. Het geeft sommige mensen meer keuzeruimte om zelf hun leven vorm te geven; dit zijn veelal hoger opgeleiden. Voor anderen wordt het leven ingewikkelder en onzekerder." 


Het  IPW  bestudeert en verbetert de publieke zaak. Het IPW doet actieonderzoek, zet publieke ondernemingen op en ontwikkelt kennis.

Het IPW bestudeert en verbetert de publieke zaak. Het IPW doet actieonderzoek, zet publieke ondernemingen op en ontwikkelt kennis.

Albert jan Kruiter - Instituut voor publieke waarden


 

"Er moeten geen kathedralen, maar tentenkampen en bazaars gebouwd worden! Dus niet langer bouwen voor de eeuwigheid,maar structuren creëren die dynamisch en flexibel zijn, en de minste schade veroorzaken."  


 

Download de voorstudie om alle quotes en meer interviews terug te lezen. De rest van de respondenten in deze interviewreeks waren: 

john grin - uva

bruno bruins - uwv/connexxion

marjolein ten hoonte - randstad groep nederland

eduard ravenhorst en eef spronck - de coöperatieve samenleving