Interview #2 - Ries van der Wouden - PBL

Verschillende stakeholders en experts denken met ons mee over de ruimtelijke implicaties van de transitie van werk. Vandaag de visie van Ries van der Wouden: hoofd van de sector Ruimtelijke ordening en Leefomgevingskwaliteit binnen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Ries van der Wouden  foto.jpg

Volgens van der Wouden zijn het "...tijden om keuzes voor de toekomst te maken.” Hij doelt daarmee op het omgevingsbeleid dat een nieuw wettelijk kader krijgt: de Omgevingswet (anno 2021).

Ries van der Wouden praat ons bij over de omgevingswet en legt uit waarom het omgevingsbeleid op een tweesprong staat.

“Wat je met die Omgevingswet wil is dat er geen belemmeringen zijn om verschillende ontwikkelingsrichtingen met een gebied op te gaan. Dat wil niet zeggen dat partijen dat ook daadwerkelijk doen, maar die ruimte zou er in de regelgeving wel moeten zijn.”