Werk & Ruimte


Het stedelijk leven verandert ingrijpend. Dat is geen vaag vermoeden, wij zien dat vandaag de dag om ons heen gebeuren. Allerlei activiteiten zijn aan het hybridiseren, waardoor mensen hun dag anders indelen en er nieuwe tijdspatronen ontstaan. Hierdoor staan ook de ruimtes die daarvoor nodig zijn ter discussie. Hoe zien de kantoren, industrieën en werkplekken van de toekomst eruit? Hoe verhouden zij zich tot de woningbouw en andere programma’s? En wat is de mogelijkheid tot menging?

 
MensenWerk_Praktijkvoorbeelden.jpg

Praktijkvoorbeelden

De vraagstukken van morgen spelen deels al vandaag. Er zijn - binnen en buiten de MRA - al verschillende interessante projecten die op vernieuwende wijze vormgeven aan gebiedsontwikkeling, samenwerking of bijzondere voorzieningen. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden; het beschrijven en analyseren van deze praktijkvoorbeelden levert waardevolle informatie op.

all_15x15.jpg

interviews

Verschillende stakeholders en experts denken met ons mee over de ruimtelijke implicaties van de transitie van werk en delen hun kennis en visie op het vraagstuk. Wij spraken hen over hoe zij hier nu al invulling aan geven en wat er nog op ons af gaat komen.